System HACCP

System HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system procedur zarządzania nad bezpieczeństwem produktów spożywczych.

Czym jest system HACCP?

System HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points System), jest to system procedur zarządzania nad bezpieczeństwem produktów spożywczych. Ten system oczywiście podlega certyfikowaniu oraz wdrażaniu. HACCP jest obowiązującym systemem w polsce w sferze gastronomii oraz zakładów produkujących żywność.

Obowiązkiem jest zgłoszenie do Sanepidu działalności świeżo otwierającej się, związanej z żywnością (taki zakład zostaje wpisany do rejestru zakładów).

Przedstawiony system kładzie główny nacisk na nadzór przyczyn zagrożeń i bezpieczeństwo w miejscu produkowania żywności. Takim podejściem eliminujemy niebezpieczeństwa w zarodku i daje nam to najskuteczniejszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa produktów spożywczych, uznawany przez wszelkie organizacje zajmujące się jej bezpieczeństwem. Wszystko, co mogłoby zaszkodzić konsumentowi (klientowi), stanowi zagrożenie.

Główne zagrożenia

Trzema głównymi rodzajami zagrożeń w tym systemie to:
– zagrożenia mikrobiologiczne,
– zagrożenia fizyczne

– zagrożenia chemiczne.

Systemu HACCP nie można uznać za rzecz stałą i niezmienną. Powinien on być ciągle monitorowany i ulepszany, biorąc przy tym uwagę na wprowadzane w zakładzie wszelkie zmiany jak: remonty, nowe stanowiska pracy, zmian technologicznych, wyposażenia itd. 

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa