Wskaźnik OTIF. On-time-in-full

OTIF, czyli "on-time-in-full", to wskaźnik, który mierzy, jak często dostawcy w procesie dostarczają zamówienia dokładnie w ustalonym terminie i w pełnej ilości, bez braków czy nadwyżek.
OTIF. On-time-in-full

Co to jest OTIF. Definicje i praktyka zastosowania.

W wielu branżach – od medycyny po technologię informacyjną – terminowość i dokładność wykonywania operacji i zadań to kluczowe kryteria oceny.

Wskaźnik OTIF (on-time-in-full) jest narzędziem, które pozwala organizacjom monitorować i oceniać ich efektywność, wydajność i produktywność w kluczowych obszarach działalności.

Czym jest OTIF i dlaczego jest tak ważny w różnych sektorach?

OTIF, czyli „on-time-in-full”, to wskaźnik, który mierzy, jak często dostawcy w procesie dostarczają zamówienia dokładnie w ustalonym terminie i w pełnej ilości, bez braków czy nadwyżek.

Idealnie, wskaźnik OTIF powinien wynosić 100%, co oznaczałoby, że każde zamówienie jest dostarczane na czas i w pełnej ilości.

Dostawca w procesie to pojęcie, które jest zrozumiałe dla specjalistów ds. optymalizacji procesów lub Lean Management. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat poczytaj o SIPOC

Definicje i przykłady zastosowania wskaźnika OTIF w różnych branżach (przykłady proste)

 1. Branża Medyczna:

  • Szpital A otrzymuje leki i sprzęt medyczny od dostawców z wskaźnikiem OTIF wynoszącym 98%, co oznacza, że prawie wszystkie dostawy są zgodne z zamówieniem i na czas. Natomiast szpital B ma wskaźnik OTIF 90%. Szpital A ma lepszy wskaźnik, co może wpływać na lepszą opiekę nad pacjentami.
 2. Branża Produkcyjna:

  • Fabryka A otrzymuje surowce z wskaźnikiem OTIF 95%. To oznacza, że dostawy są dokładnie zgodne z zamówieniem i na czas w 95% przypadków. Tymczasem fabryka B ma wskaźnik OTIF wynoszący 88%, co może wpływać na opóźnienia w produkcji.
 3. Branża Logistyczna:

  • Firma logistyczna A dostarcza paczki do klientów z wskaźnikiem OTIF 97%, podczas gdy firma B ma wskaźnik 93%. Wyższy wskaźnik firmy A wskazuje na jej większą niezawodność.
 4. Branża BPO (Business Process Outsourcing):

  • Centrum obsługi klienta A otrzymuje dane od klientów z wskaźnikiem OTIF 96%, co oznacza, że 96% dostaw jest dokładnie na czas i w pełnej ilości. Dla centrum B wskaźnik wynosi 91%. Wyższy wskaźnik dla centrum A może przekładać się na lepszą jakość usług.
 5. Branża IT:

  • Firma programistyczna A otrzymuje specyfikacje i wymagania projektowe od klientów z wskaźnikiem OTIF 99%. Natomiast firma B otrzymuje je z wskaźnikiem 95%. Firma A jest bardziej skuteczna w zbieraniu wymagań, co może wpływać na jakość końcowego produktu.
 6. Branża Finansowa:

  • Bank A przetwarza transakcje i transfery klientów z wskaźnikiem OTIF 98%, co oznacza, że 98% transakcji jest przetwarzanych dokładnie na czas i zgodnie z instrukcjami. Bank B ma wskaźnik 94%. Wyższa skuteczność banku A może przekładać się na większe zaufanie klientów.

Dodatkowe definicje:

Zastanów się czy i w jaki sposób ta definicja byłaby dla Ciebie pomocna w podejmowanie decyzji i wprowadzaniu zmian.

Oblicz swój OTIF

Obliczanie OTIF

Przygotowaliśmy dla Ciebie kalkulator OTIF. Przećwicz obliczanie wartości i poznaj tę metodę bliżej.

Jedną z korzyści stosowania OTIF jest to, że w sposób transparentny możemy określać wzajemne wymagania oraz je monitorować.

Wyciąganie wniosków na podstawie liczb i faktów jest dużo łatwiejsze niż bazowanie na domysłach i najlepszej pamięci.

Link do arkusza google: https://bit.ly/3ZqBbk2

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa