ISO 9001

ISO 9001:2015 to norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

ISO 9001 - wymagania systemu zarządzania jakością

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001:2015 to norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements). Zawiera informację na temat ustandaryzowanych, dobrych praktyk dotyczących różnych działalności.

ISO 9001 wpływa na poprawę jakości produktów i usług, ogranicza koszty, a także poprawia wizerunek firmy. 

Zaletą normy ISO 9001  jest jej uniwersalność, przez co możemy ją wykorzystać w różnych przedsiębiorstwach bez względu na ich branżę, sektor czy wielkość.
Norma ISO 9001 wykorzystywana jest w organizacjach państwowych jak i przedsiębiorstwach prywatnych. Sprawdzi się ona zarówno w firmie produkcyjnej jak i firmie z sektora usługowego.  


Główne wymagania

Założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie ciągłego doskonalenia procesów.
Głównymi wymaganiami normy ISO 9001 są: 

  • kontrola dokumentów i zapisów
  • czynny udział kierownictwa w budowie systemu zarządzania jakością
  • wprowadzenie podejścia procesowego
  • wprowadzenie systemu zarządzania zasobami 
  • systematyczne pomiary i ich analiza
  • analiza wymagań klienta
  • podejmowanie decyzji opartych o dane i fakty

     

Korzyści z certyfikatu ISO 9001

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 daje wiele korzyści. Pierwszą z nich jest poprawa wizerunku firmy. Certyfikat ISO 9001 potwierdza wysoką jakość produktów i usług w firmie. Klienci często wybierają firmy posiadające certyfikat ISO 9001, gdyż uważają je za bardziej wiarygodne. 

Dzięki podwyższonym standardom działalności lub usług szansa na reklamację lub wadę jest minimalna.
Klienci kupując produkt lub usługę mają świadomość, że zostały one przetestowane i sprawdzone pod względem jakości przez zewnętrzną, niezależną organizację.
Wprowadzenie normy ISO 9001 pozwala także na wydajniejszą pracę oraz udoskonalenie zarządzania zasobami. 


Certyfikacja ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 można otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu się do firmy posiadającej uprawnienia do certyfikacji. Przed zgłoszeniem należy się przygotować do certyfikacji i wdrożyć wszystkie wymagania według normy ISO 9001.

Najlepszym sposobem jest skorzystanie z usługi firmy, które zajmuje się wdrażaniem praktyk zgodnych z wybranym przez nas ISO. Taka firma jest w stanie określić, na jakim poziomie jest nasze przedsiębiorstwo i czy mamy jakieś braki, przez które możemy nie uzyskać certyfikacji. Testy przeprowadzane są na podstawie audytu wewnętrznego lub zerowego.

Następnym krokiem jest przygotowanie rozwiązań poprawiających procesy w naszej firmie. Po wdrożeniu poprawek odbywa się audyt wewnętrzny, sprawdzający czy nasze przedsiębiorstwo jest gotowe na audyt zewnętrzny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu zewnętrznego firma uzyskuje certyfikat ISO 9001.
W przypadku znalezienia błędów przez zewnętrznych audytorów certyfikacje należy przeprowadzić ponownie po naprawieniu błędów. 

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa