PDCA – Cykl Deminga

Share on facebook
Share on linkedin
PDCA (Plan, Do, Check, Act), inaczej Cykl Deminga jest jednym z narzędzi, który w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia (kaizen).
PDCA

Co oznacza skrót PDCA? Czym jest cykl PDCA? Na czym polega koło Deminga?

Definicja Cyklu Deminga nie jest skomplikowana, a jego zastosowanie w praktyce bardzo skuteczne. O ten cykl opiera się większość doskonale zrealizowanych projektów. 

Chcąc zdobyć wiedzę na temat cyklu Deminga ważne jest, aby usystematyzować kojarzone z nim znaczenia pokrewne. Mówiąc o cyklu Deminga możemy się spotkać z określeniem PDCA (z ang. Plan, Do, Check, Act), modelem ciągłego doskonalenia Deminga i kołem Deminga. Jest on także ściśle powiązany z Lean Management, Kaizen oraz Problem SolvingCykl Deminga to logiczny schemat postępowania, o którym więcej w dalszej części artykułu. 

Jak i kiedy powstał cykl PDCA, cykl Deminga?

Twórcą cyklu PDCA jest  Walter A. Shewhart, początkowo model PDCA dotyczył nadzoru nad działaniami korygującymi przebieg rozregulowanych procesów (1950r.).

W późniejszym czasie William Edwards Deming rozwinął cykl PDCA, a następnie go rozpropagował.

Do czego służy cykl PDCA? Zastosowanie cyklu PDCA

W praktyce cykl Deminga jest stosowany jako model działania – zgodnie z logiką metody PDCA oraz postępowania zgodnie z zasadą „małych kroków” w celu wprowadzania nowych elementów (np. produkt, usługa) oraz optymalizacji procesów biznesowych w organizacji, w sposób kontrolowany, monitorowany i bezpieczny. 

Stosowanie cyklu Deminga w optymalizacji procesów biznesowych najczęściej polega na standaryzacji procesów oraz znajdowaniu rozwiązań, które zwiększają wydajność operacyjną i efektywność finansową.

O skuteczności cyklu Deminga świadczy fakt, że został wprowadzony do kanonu działania TOYOTY i pozostaje w nim do dziś.

Cykl Deminga rozumiany jako cykl PDCA (z ang. Plan, Do, Check, Act) wpływa na zaangażowanie zespołu, dzięki temu, że w logiczny sposób pokazuje:

 • w jakim kierunku zmierzamy,
 • co od czego zależy,
 • czy, oraz w jaki sposób mamy wpływ na to co robimy,
 • czego się nauczyliśmy. 

W związku z powyższym cykl PDCA jest coraz chętniej stosowanym podejściem nie tylko w branżach produkcyjnych ale także w branży IT w trakcie spotkań tzw. „daily”. Głęboki sens PDCA docenia również służba zdrowia – szczególnie w USA. W Polsce jest kilka szpitali i placówek ochrony zdrowia, które stosują elementy LEAN i PDCA. Odnoszą na tym polu sukcesy.

Koordynacja projektu Kanban
Do czego służy PDCA. Daily - Praca w systemie KANBAN

Wdrożenie cyklu Deminga, etapy cyklu PDCA. Uwaga na PLAN!

 1. Zaplanuj (PLAN) – w tej fazie wykonujemy wszystkie zadania związane z planowaniem. Musimy określić, co jest nam potrzebne. Czy posiadamy w swoim zespole wystarczające kompetencje, czy jednak powinniśmy skorzystać z pomocy z zewnątrz. Warto odpowiedzieć na następujące pytania:
  kto,
  co,
  kiedy ma zrobić. 
  Z góry powinniśmy założyć, co trzeba mierzyć (liczby, KPI) i monitorować (trendy), aby móc się odnieść do danych w fazie CHECK. W wyniku procesu planowania powstaje realny plan z jasnymi celami, który wprowadzamy w następnej fazie. Plan musi być SMART, inaczej metoda PDCA nie będzie działać.
 2. Wykonaj (DO) – na tym etapie wdrażamy wszystkie założenia z wcześniejszego etapu na zasadzie testu. Test i próba jest bardzo ważna. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, aby to co mamy do zrobienia podzielić na mniejsze etapy, aby móc wykonać eksperyment w czasie nie dłuższym niż 10 dni. Ta zasada pozwala na uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z pomyłkami na etapie (PLAN). To podejście zapewnia jeszcze jedno – pozytywne doświadczenia, które można później stosować jako dobrą praktykę – praktycznie od zaraz.
 3. Sprawdź (CHECK/STUDY) – w tej fazie sprawdzamy czy wykonane działania przyniosły efekty, czy zadania są skuteczne, czy to co założyliśmy w ramach KPI zostało osiągnięte. Jeżeli tak, to przechodzimy do następnej fazy. Uczymy się wyciągając wnioski i dzielimy się spostrzeżeniami.
 4. Popraw (ACT) – jeżeli wszystkie działania przyniosły zamierzony efekt, wprowadzamy je jako standard na pozostałych obszarach przedsiębiorstwa implementując S (study – wnioskuj z praktyki). Jeżeli jednak nasze wdrożenie nie przyniosło wystarczających dla nas efektów, należy przejść ponownie do fazy PLAN wprowadzając inne działania do momentu uzyskania satysfakcjonujących efektów.
Etapy cyklu deminga
Powyższa infografika przedstawia etapy cyklu deminga

Co oznacza cykl PDSA? Wyjaśnienie "STUDY"

W ostatnich latach życia Edwards Deming zgłosił zastrzeżenia do trzeciego kroku metody PDCA. Uważał, że w trzecim kroku należy kłaść większy nacisk na analizę, a nie tylko na sprawdzanie rezultatów.

W wyniku czego słowo „Check” zamieniono na „Study”, a skrót zmieniono na PDSA.
Jednakże obecnie metoda została spopularyzowana jako cykl PDCA, gdyż w założeniu cyklu Deminga metoda powinna być wdrażana cyklicznie, a następnie wielokrotnie powtarzana z uwzględnieniem usprawnień z poprzedniej iteracji. 

Ile czasu powinno nam zająć wdrożenie działań przy pomocy PDCA?

Metoda PDCA w sporcie

Oprócz biznesowych konotacji PDCA jest szeroko stosowanym podejściem z profesjonalnym sporcie. Obecnie istotną rolę w zdobyciu przewagi nad konkurentem, odgrywają dane, które zbierane i analizowane pozwalają na stworzenie planu rozwoju i doskonalenia. Praktyka pokazuje, że PDCA sprawdza się w dziedzinach technicznych i w tych, w których istotna jest wytrzymałość. Dobrym przykładem są skoki narciarskie oraz biegi długodystansowe – w tym maraton. Polscy profesjonalni sportowcy, min. Iga Świątek (tenis), Robert Lewandowski (piłka nożna) oraz Ewa Swoboda (sprint) znani są z tego, że testują nowe rozwiązania (PD), weryfikują postępy (C/S) i jeśli zachodzi taka potrzeba dokonują szybkiej korekty (A). Takie podejście powoduje, że odnoszą sukcesy. Warto zauważyć, że dzięki PDCA stosują podejście elastyczne – jest ono dalece bardziej skuteczne niż długoterminowe określony plan, który co do zasady może być obarczony błędami co do strategii i kierunku rozwoju.

Powyższy film przedstawia proces nauki salta. Jego wykonanie nie byłoby możliwe bez zastosowania kroków cyklu PDCA.

Unikajmy odkładnia prac w czasie, cały proces powinien zająć nam maksymalnie cztery tygodnie.

Co daje nam wdrożenie cyklu Deminga?

Jak sotosować PDCA i PDSA w praktyce
PDCA/PDSA praktyczny przykład

Cykl Deminga - zastosowanie w praktyce

W praktyce Cykl Deminga możemy wykorzystać w każdej branży, dziale oraz projekcie. Standaryzując i usprawniając pracę w biurze czy w fabryce warto wykorzystać PDCA. To się po prostu opłaca! Cykl Deminga wykorzystywany jest podczas procesu rozwiązywania problemów, wdrażaniu nowych procesów, usprawnianiu już istniejących oraz planowaniu tych, które dopiero chcemy wprowadzić.

Ciekawostką jest fakt, że zastosowanie PDCA w zarządzaniu projektem i działem w firmie przynosi wymierne korzyści już w pierwszym miesiącu stosowania. Więcej o rzeczywistych rezultatach zastosowania przeczytasz tutaj: https://leanpartner.pl/logistyka-branza-produkcyjna-nisko-i-wysoko-seryjna/

Udział metody PDCA, cyklu Deminga w systemach zarządzania

PDCA jest fundamentem systemów zarządzania opartych o ISO.  Wprowadzenie cyklu ciągłego doskonalenia do przedsiębiorstwa pozwala na prawidłowe i efektywne zarządzanie.
Norma ISO 9001 mówi, że  PDCA może być stosowany do wszystkich procesów i do systemu zarządzania jakością. Jednym z celów ISO 9001 jest zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, osiągniecie tych założeń zapewni nam wprowadzenie cyklu Deminga.
PDCA nie odnosi się tylko do ISO 9001. W ISO 14001 znajdziemy informację, że cykl PDCA wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa do osiągania ciągłego doskonalenia.

Cykl PDCA, koło Deminga a Kaizen - proces ciągłego doskonalenia

Według cyklu Deminga szybkie, osiągalne i proste działania, które są realizowane systematycznie, a następnie wprowadzane jako standard, umożliwiają efektywny rozwój. PDCA wykorzystywane jest w narzędziu Quick Kaizen. Karta Quick Kaizen zakłada, że należy przejść przez wszystkie kroki zawarte w cyklu Deminga, aby skutecznie rozwiązać problem. W fazie PLAN warto wykorzystać narzędzie 5Whys, które przyśpieszy pracę nad pierwszym etapem. 

Zarówno Kaizen jak i cykl Deminga dążą do ciągłego doskonalenia. Małe ale przemyślane zmiany, które są stale wprowadzane, dadzą przedsiębiorstwu więcej niż duży projekt realizowany tradycyjnymi metodami. 

Zastosowanie PDCA w optymalizacji

Działania podnoszące wydajność charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka. Wynika to z faktu realizacji projektów w trakcie rutynowej pracy przedsiębiorstwa. Należy spełnić wiele rygorystycznych wymagań, aby wprowadzane zmiany miały sens i dawały zamierzony efekt. Do tych działań należy m.in. gruntowna analiza danych, które wynikają wprost z zaobserwowanej sytuacji oraz sposób wprowadzania zmian, który angażuje pracowników danej firmy.  Najlepszym nauczycielem jest praktyka i warto to wziąć pod uwagę chcąc działać skutecznie. Nieocenioną wartością cyklu PDCA jest wyciąganie wniosków i dzielenie się doświadczeniami. Taką metodę stosują szefowie projektów i warsztatów w Akademia Opex, a także w programach certyfikujących na poziomie:

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Black Belt

Rozwinięcie cyklu Deminga, PDCA

Rozwinięciem cyklu Deminga jest DMAICS, czyli model ciągłego doskonalenia. Nazwa pochodzi od słów: Define, Measure, Analyze, Improve, Control, Standardize. 

W języku polskim oznaczają one: definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, nadzór oraz standaryzacja. 

14 zasad Deminga

 1. Wytrwałość  w zamierzeniach
 2. Zaakceptowanie nowej filozofii
 3. Eliminacja metod masowej kontroli
 4. Niska cena a jakość
 5. Nieustanne doskonalenie
 6. Uczenie się nowych umiejętności
 7. Przywództwo
 8. Eliminacja strachu
 9. Przełamanie barier
 10. Eliminacja sloganów
 11. Eliminacja limitów pracy
 12. Eliminacja oceniania
 13. Ciągły rozwój
 14. Transformacja 

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa