PDCA – Cykl Deminga

PDCA
Share on facebook
Share on linkedin

PDCA, Cykl Deminga - czym jest i jak działa w praktyce? Na czym polega koło Deminga?

Definicja Cyklu Deminga nie jest trudna do zapamiętania. Możemy się spotkać także z określeniem PDCA lub modelem ciągłego doskonalenia. Jest on także ściśle powiązany z Lean Management, Kaizen czy Problem Solving.
PDCA (Plan, Do, Check, Act), inaczej Cykl Deminga jest jednym z narzędzi, które w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia (Kaizen). Koło Deminga jest stosowane podczas wdrażania zmian w firmie, wyłapywaniu marnotrawstw, standaryzacji procesów oraz znajdowania rozwiązań problemów. PDCA wpływa na zadowolenie pracowników, dzięki ulepszaniu oraz automatyzacji procesów. 

Cykl Deminga, model PDCA - przykład

  1. Zaplanuj (PLAN) – w tej fazie wykonujemy wszystkie zadania związane z planowaniem. Poszukujemy procesów, które musimy usprawnić lub wprowadzamy przedsięwzięcie, które pozwoli nam na efektywniejszą pracę. Musimy określić, co jest potrzebne: jakie zasoby powinniśmy mieć, czy posiadamy w swoim teamie wystarczające umiejętności, czy jednak powinniśmy skorzystać z pomocy z zewnątrz. Warto odpowiedzieć sobie na pytania: kto, co, kiedy ma zrobić. Z góry powinniśmy założyć, co należałoby zmierzyć, aby móc się odnieść do danych w fazie CHECK. W wyniku procesu planowania powstaje nam realny plan, który wdrażamy w następnej fazie. 
  2. Wykonaj (DO) – na tym etapie wdrażamy wszystkie założenia z wcześniejszego etapu na zasadzie testu, próby.
  3. Sprawdź (CHECK) – w tej fazie sprawdzamy czy wykonane działania przyniosły efekty, czy zadania są skuteczne, czy to co założyliśmy w ramach kpi, mierników zostało osiągnięte. Jeżeli tak, to przechodzimy do następnej fazy.
  4. Popraw (ACT) – jeżeli wszystkie działania przyniosły zamierzony efekt, wprowadzamy je jako standard na pozostałych obszarach przedsiębiorstwa implementując SDCA. Jeżeli jednak nasze wdrożenie nie przyniosło wystarczających dla nas efektów, należy przejść do fazy PLAN wdrażając nowe działania do momentu uzyskania satysfakcjonujących efektów.

Ile czasu powinno nam zająć wdrożenie działań przy pomocy cyklu PDCA?

Unikajmy odkładnia prac w czasie, cały proces powinien zająć nam maksymalnie cztery tygodnie.

Co daje nam wprowadzenie cyklu PDCA, pętli Deminga?

Cykl Deminga - zastosowanie w praktyce

Cykl Deminga możemy wykorzystać w każdej branży, dziale oraz projekcie usprawniającym czy naprawczym. Standaryzując pracę w biurze czy w fabryce warto wykorzystać PDCA, aby wykonać wdrożenie jak najlepiej. Cykl Deminga wykorzystywany jest podczas rozwiązywaniu problemów, wdrażaniu nowych procesów, usprawnianiu już istniejących procesów w firmie oraz planowaniu tych, które dopiero chcemy wprowadzić.

Jaki udział ma cykl ciągłego doskonalenia w ISO?

PDCA jest fundamentem systemów zarządzania ISO.  Wprowadzenie cyklu ciągłego doskonalenia do przedsiębiorstwa pozwala na prawidłowe i efektywniejsze zarządzanie.
Norma ISO 9001 mówi, że cykl PDCA może być stosowany do wszystkich procesów i do systemu zarządzania jakością. Jednym z celów ISO 9001 jest zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, osiągniecie tych założeń zapewni nam wprowadzenie Cyklu Deminga.
PDCA nie odnosi się tylko do ISO 9001. W ISO 14001 znajdziemy informację, że model PDCA wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa do osiągnięcia ciągłego doskonalenia.

Cykl PDCA, koło Deminga a Kaizen

Według Cyklu Deminga nieduże i proste działania, które są realizowane systematycznie, a następnie wprowadzane jako standard dają przedsiębiorstwie ciągły rozwój. PDCA wykorzystywane jest w narzędziu Quick Kaizen. Karta Quick Kaizen zakłada, że należy przejść przez wszystkie kroki zawarte w Cyklu Deminga, aby skutecznie rozwiązać problem. W fazie PLAN warto wykorzystać narzędzie 5W, które przyśpieszy nam pracę nad pierwszym etapem. Należy pamiętać, że Cykl Deminga opiera się na wprowadzaniu małych zmian, które ułatwią nam pracę, poprawią bezpieczeństwo oraz zaoszczędzą cenny czas. 

Zarówno Kaizen jak i Cykl Deminga dążą do ciągłego doskonalenia, małe ale przemyślane zmiany, które są bez końca wprowadzane dadzą przedsiębiorstwu więcej niż duża reorganizacja całej firmy.

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa