Jidoka

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją. Celami Jidoka są produkcja bez defektów, redukcja produktów z niewykrytą wadą.

Czym jest Jidoka? Pochodzenie, cele oraz funkcje

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją.

Jido oznacza maszynę, która się rusza, a Jidoka nawiązuje do automatyzacji z wykorzystaniem czynnika ludzkiego. Wprowadzenie Jidoka ma na celu możliwość wstrzymania procesu działania maszyn przez pracownika. W innym przypadku maszyny zatrzymałyby się dopiero po ukończonej pracy. Pozwala to na zwiększenie jakości w poszczególnych procesach. 

Cele Jidoka

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał Jidoka, powinno się go przeprowadzać z wykorzystaniem Just In Time oraz metody ciągłego przepływu.

Funkcje Jidoka

Jidoka jest procesem długofalowym, który jest osiągany wolno, ale tanio.
Aby wykorzystać pełen potencjał Jidoka, należy przeszkolić pracowników w celu lepszego zrozumienia zasady działania tego wdrożenia. 

Istotą Jidoka jest lepsze wyposażenie operatorów i maszyn w celu wykrywania nieprawidłowości oraz ułatwienie natychmiastowego zatrzymania procesu. Ma to na celu zwiększenie efektywności produkcji.

Podczas wprowadzania Jidoka warto wspomóc się takimi narzędziami jak: Poka Yoke oraz Andon.

Jidoka w Lean

Pojęcie tradycyjne

Istnieje tradycyjne pojęcie, że za jakość produktu (procesu) odpowiada jedynie Kontrola Jakości.

Takie myślenie powoduje że mamy do czynienia z:

  • odpowiedzialnością na poziomie jednego działu
  • produktami do naprawy
  • produktami NOK (scrap)

Takie myślenie generuje KOSZTY

Pojęcie Lean

Według podejścia Lean Wszyscy odpowiadają za jakość produktu (procesu).

Dzięki temu:

  • nie przepuszczamy defektów dalej
  • następuje szybkie przekazanie informacji o problemie
  • znajdujemy przyczynę problemu u źródeł

Takie myślenie ogranicza KOSZTY

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa