Jidoka

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją. Celami Jidoka są produkcja bez defektów, redukcja produktów z niewykrytą wadą.

Czym jest Jidoka? Pochodzenie, cele oraz funkcje

Słowo Jidoka pochodzi z języka Japońskiego i utożsamiane jest z automatyzacją.

Jido oznacza maszynę, która się rusza, a Jidoka nawiązuje do automatyzacji z wykorzystaniem czynnika ludzkiego. Wprowadzenie Jidoka ma na celu możliwość wstrzymania procesu działania maszyn przez pracownika. W innym przypadku maszyny zatrzymałyby się dopiero po ukończonej pracy. Pozwala to na zwiększenie jakości w poszczególnych procesach. 

Cele Jidoka

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał Jidoka, powinno się go przeprowadzać z wykorzystaniem Just In Time oraz metody ciągłego przepływu.

Funkcje Jidoka

Jidoka jest procesem długofalowym, który jest osiągany wolno, ale tanio.
Aby wykorzystać pełen potencjał Jidoka, należy przeszkolić pracowników w celu lepszego zrozumienia zasady działania tego wdrożenia. 

Istotą Jidoka jest lepsze wyposażenie operatorów i maszyn w celu wykrywania nieprawidłowości oraz ułatwienie natychmiastowego zatrzymania procesu. Ma to na celu zwiększenie efektywności produkcji.

Podczas wprowadzania Jidoka warto wspomóc się takimi narzędziami jak: Poka Yoke oraz Andon.

Jidoka w Lean

Pojęcie tradycyjne

Istnieje tradycyjne pojęcie, że za jakość produktu (procesu) odpowiada jedynie Kontrola Jakości.

Takie myślenie powoduje że mamy do czynienia z:

  • odpowiedzialnością na poziomie jednego działu
  • produktami do naprawy
  • produktami NOK (scrap)

Takie myślenie generuje KOSZTY

Pojęcie Lean

Według podejścia Lean Wszyscy odpowiadają za jakość produktu (procesu).

Dzięki temu:

  • nie przepuszczamy defektów dalej
  • następuje szybkie przekazanie informacji o problemie
  • znajdujemy przyczynę problemu u źródeł

Takie myślenie ogranicza KOSZTY

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa