Visual Management

Visual Management (VM) to metoda zarządzania informacją i komunikacją. Sekret tkwi w kolorach i symbolach oraz prostocie. VM wspiera podejmowanie decyzji. Jeden obraz = tysiąc słów, w mniej niż 14 sekund!

Visual Management - jeden obraz, tysiąc słów i to bez...pisania raportów! Interesujące?

Co to jest Visual Management?

Visual Management to metoda komunikowania się poprzez „obrazy”, będąca jednym z kluczowych elementów filozofii Lean Management. Ten sposób zarządzania ułatwia kontrolę każdego mierzalnego procesu, linii produkcyjnej, minimalizuje błędy i sprawnie je wykrywa, zwiększając jednocześnie przejrzystość procesów. Zastosowanie wskaźników wizualnych i dźwiękowych sprawia, że odczytanie stanu danego procesu w danej chwili staje się zrozumiałe nawet dla osób z zewnątrz. A największą zaletą VM jest możliwość predykcji – czyli wnioskowaniu o tym co się może wydarzyć w niedalekiej przyszłości (tzw. trending). 

Jak działa Visual Management?

Metody wizualne mogą być przedstawiane poprzez różne narzędzia, takie jak raportowanie online, tablice informacyjne, instrukcje, opisy maszyn, znaki i symbole. W praktyce, znajdziemy tu systemy takie jak Andon, 5S, czy Kanban. Dźwiękowymi przykładami mogą być syreny alarmowe, dźwięk cofania maszyny czy komunikaty informacyjne.

Przykłady zastosowania w różnych działach firmy

  • Dyrektor Produkcji: W kontekście produkcji, Visual Management może ułatwić monitorowanie KPIs i identyfikację serii butelek w wodą mineralną w przepływie produkcji w danym czasie.

  • Dyrektor Finansowy: Dashboardy z wskaźnikami finansowymi w czasie rzeczywistym mogą być przykładem Visual Management w dziale finansów. Np. Cash-flow i jego prognoza.

  • Dyrektor Logistyki: Mapy przepływu surowców i gotowych produktów są przykładem VM w logistyce, które pokazują wąskie gardła albo rotację.

  • Dyrektor BPO: Tablice Scrum i Kanban mogą być wykorzystane do monitorowania wydajności zewnętrznych partnerów.

  • Dyrektor IT: W środowisku IT, tablice Scrum i Agile Dashboards mogą być używane do zarządzania projektami i zadaniami.

 

Visual management (VM)

Co się stanie jeśli będziesz stosować Visual Management?

Zastosowanie Visual Management w Lean prowadzi do ustandaryzowania procesów i wyłapywania błędów na wczesnym etapie, co z kolei pozwala na wprowadzenie zaawansowanych narzędzi Lean i Agile. W ten sposób, miejsce pracy staje się bardziej efektywne i wydajne, a wszelkie awarie i aberracje są szybko dostrzegane i eliminowane.

Co się stanie jeśli nie będziesz stosować Visual Management?

Brak zastosowania VM może prowadzić do komplikacji w komunikacji, zwiększenia liczby błędów i awarii, oraz obniżenia ogólnej efektywności. W takim środowisku, wprowadzenie zaawansowanych narzędzi zarządzania, takich jak Lean, Scrum czy Agile, będzie trudne lub wręcz niemożliwe.

Jak wdrożyć Visual Management?

  1. Diagnostyka Procesów: Zidentyfikuj kluczowe procesy i metryki.
  2. Projektowanie Wskaźników: Stwórz znaki, tablice i inne elementy wizualne oraz zasady ich stosowania.
  3. Szkolenie Zespołu: Wprowadź szkolenia dla pracowników.
  4. Monitorowanie i Ulepszanie: Regularnie aktualizuj i modyfikuj system VM, zgodnie z potrzebami organizacji.

Dlaczego często (nieświadomie) lekceważymy Visual Management?

Wprowadzenie Visual Management może spotkać się z oporem ze strony pracowników i kierownictwa. Częste argumenty to: „Czemu mamy to opisywać?”, „To jest niepotrzebne”, „Przecież każdy to wie”. Dla osób z długim stażem w firmie, VM może wydawać się zbędnym dodatkiem. Ważne jest jednak, aby zauważyć korzyści, jakie niesie za sobą ustandaryzowanie i uporządkowanie procesów, zwłaszcza w kontekście ciągłej poprawy i efektywności.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa