Visual Management

Share on facebook
Share on linkedin
Visual Management to metoda zarządzania wizualnego, jednego z ważniejszych elementów szczupłego zarządzania. Narzędzie to daje nam możliwości ułatwiające zarządzanie linią produkcyjną...
visual management

Visual Management - wizualne zarządzanie w biznesie

Visual Management - co to tak właściwie jest?

Visual Management to metoda zarządzania wizualnego, jednego z ważniejszych elementów szczupłego zarządzania. Narzędzie to daje nam możliwości ułatwiające zarządzanie linią produkcyjną, minimalizowania błędów i sprawnego ich wykrywania przy tym podnosząc przejrzystość. Poprzez znaki wizualne i dźwiękowe odczytanie stanu danego procesu w danej chwili staje się czytelne i zrozumiałe nawet dla osób z zewnątrz. Metody wizualne mogą być przedstawiane poprzez: tablice informacyjne, instrukcje, opisy maszyn, znaki i symbole, system Andon czy też 5S oraz Kanban. Dźwiękowymi przykładami mogą być: syreny alarmowe, dźwięk cofania maszyny czy też komunikaty informacyjne.   

Zarówno najprostsze sytuacje, w których możemy zobaczyć jego zastosowanie to np. stan poziomu baterii w laptopie czy sygnalizacja świetlna. 

Idea zarządzania wizualnego Lean w każdej firmie jest bardzo prosta i przejrzysta, aby wszystko było intuicyjne, a żaden pracownik nie musiałyby się niczego domyślać.

Miejsca, w których zarządzanie wizualne będzie na wysokim poziomie będą wyróżniać się:

Jakie korzyści daje ta metoda?

Visual Management ma za zadanie wyłapywanie błędów i przeciwdziałanie im, tak samo uniknięciu wszelkich pomyłek i ułatwioną obserwacje zmian. Procesy wprowadzone do takiego środowiska ostatecznie wpływają na to, że takie miejsce pracy staje się ustandaryzowane. 

Ustandaryzowanie procesów w firmie jest o tyle ważne, żeby wprowadzić kolejne narzędzia odchudzonego zarządzania już na bardziej zaawansowanym poziomie.

Dla nowo zatrudnionych pracowników Visual Management okaże się bezcenną przyczyną jego szybszego wdrożenia. Bardziej zaawansowany poziom visual managementu w danym przedsiębiorstwie powoduje, że inne metody wprowadzone będą lepiej działały.

Czemu często lekceważymy zarządzanie wizualne?

Pracodawcy i pracownicy często krytykują VM twierdząc: “Czemu mamy to opisywać?”, “To jest niepotrzebne”, “Przecież każdy to wie”, szczególnie na początku wdrażania tego modelu. Dla osoby, która ma już długi staż w firmie, wiele rzeczy jest oczywistych i logicznych. Nie widzi potrzeby zastosowania zarządzania wizualnego ponieważ wie wszystko o swoim procesie i wie jak zdobyć informacje o nim, lecz ważne jest to, żeby pracownik zauważył wprowadzone zmiany a system był uporządkowany.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa