Na co zwrócić uwagę wprowadzając 5S w firmie.

5s
Share on facebook
Share on linkedin

5S – korzyści. Na co zwrócić uwagę, aby 5S miało sens i nie kojarzyło się ze … sprzątaniem i „kącikami czystości”?

Wzrost produktywności: 

 • wpływa na skrócenie czasu (Lead Time) realizacji zamówienia – mamy mniej okazji do przeznaczania czasu na czynności zbędne, które wynikają z niskiego poziomu ergonomii lub nadmiarowością (zbędne elementy, nadmiar danych)
 • ogranicza czas przestoju maszyn lub ich napraw, w środowisku usługowym spowolnienie pracy serwerów i komputerów jest spowodowane nadmiarem (nieużywanych) danych w systemie. 
 • zmniejsza czasy cykli (Cycle Time) – podobnie jak w Lead Time, mamy mniej dystraktorów,
 • usprawnia zmianowe i dzienne czasy rozruchów (maszyn, stanowisk, linii) – w środowisku usługowym gdy mamy wszystko pod ręką sprawniej rozpoczniemy zadanie,
 • wpływa na redukcję czasu przezbrojeń w produkcji a w usługach zmniejsza czas dostępu do danych,
 • eliminuje zbędny czas poszukiwania narzędzi i wyposażenia

Poprawa jakości: 

 • poprawia jakość poprzez zmniejszenie ilości błędów i wad,
 • standaryzuje operacje, zabiegi, czynności  zapewniając jakość na wyjściu z procesu,
 • upraszcza środowisko pracy i dzięki temu poprawia morale pracowników,

Redukcja kosztów: 

 • zapewnia oszczędności poprzez zmniejszenie zapasów, opłat za wykorzystywana powierzchnię magazynową lub produkcyjną – w usługach okazuje się, że nie potrzebujemy połowy wyposażenia i powierzchni,
 • poprawia bezpieczeństwo a tym samym zmniejsza koszt leczenia pracowników potencjalnie zagrożonych wypadkiem
 • zmniejsza ilość złomowanych detali zmniejszając tym samym koszty produkcji – w usługach dzięki 5S mamy mniej możliwości popełnienia błędów bo pracujemy tylko nad tym co w danej chwili jest potrzebne i ważne.

Zmniejszenie poziomu zmęczenia i zużycia organizmu: 

 • dzięki podwyższaniu poziomu ergonomii (musi być to proces zgodny z koncepcją stref), ograniczymy ryzyko wypadków, kontuzji i wprost – zużycia organizmu. Prawonik niczym nie różni się np. od piłkarza. Pracuje swoim ciałem, fizycznie i onie można również odpowiednio zadbać,
 • istnieją dowody naukowe, że ergonomiczne i estetyczne otoczenie wpływa na samopoczucie i zaangażowanie.

System 5S eliminuje marnotrawstwo, poprawia efektywność, sprawia, że pracownicy pracują wydajnie nie marnując czasu na szukanie zagubionych narzędzi i danych  sortowanie stosów niepotrzebnego  materiału albo oczekiwanie na nieustandaryzowane  rozpoczęcie lub zakończenie pracy.

Zaletą 5S jest to, że można to zrobić dzisiaj, zaraz, teraz i to, że każdy pracownik może wziąć udział.  Ponadto wszystkie firmy, niezależnie od branży, profilu działalności mogą korzystać z sytemu 5S.

Produkcja i zakłady przemysłowe najczęściej stosują zasady 5S, jednakże ich zastosowanie nie jest ograniczone tylko do obszarów produkcji. Powierzchnie biurowe i administracyjne, centra usług, sieci handlowe, banki  i inne instytucje usługowe mogą również osiągnąć wzrost wydajności dzięki 5S. 

Sprawdź 5S w praktyce. Weź udział w naszym cenionym programie certyfikującym umiejętności menedżerskie na poziomie LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT.

https://leanpartner.pl/yellow-belt/

 

5S w Twoim miejscu pracy. Jak wprowadzić?

Efektywnie zorganizowane środowisko pracy może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną – będzie mniej kosztować i będzie bezpieczniejsze. 

Wysoki poziom ergonomii i estetyki to także pozytywna wiadomość, którą firma wysyła światu – tę wiadomość w pierwszej kolejności odbierają pracownicy i Klienci.

 

System 5S jest nie jest skomplikowany, jednak wiele firm nie miało okazji doświadczyć korzyści jakie mogą być uzyskane dzięki jego kompleksowej implementacji i systematycznego rozwoju. 5S jest bardzo skutecznym narzędziem wspierającym zmianę w sposobie myślenia. Kształtuje odpowiedni nawyki i przynosi znaczne korzyści finansowe.

 

Nie jest tajemnicą, że praca zgodnie z zasadami Lean Management jest bardziej opłacalna a stałe eliminowanie marnotrawstwa zwiększa elastyczność. System 5S jest jednym z fundamentalnych elementów Lean i wspiera JIT (just-in-time). Jego zastosowanie jest szerokie i obejmuje  zasady zdrowego rozsądku, jednak nie powinien być lekceważony ze względu na swoja prostotę. 

System 5S wziął swą nazwę od 5 japońskich słów, które mają swoje znaczenie a kolejność postępowania nie jest przypadkowa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke. W tłumaczeniu oznaczają: Sortowanie, Systematykę, Sprzątanie (inspekcję), Standaryzację i Samodyscyplinę.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie każdego z pięciu „S”. 

 • Sortowanie (Seiri). Pierwszym etapem procesu jest skupienie się na oddzieleniu wszystkiego co w danym miejscu i momencie jest niepotrzebne do wykonania zadania. Sortowany sprzęt, narzędzia, materiały są dzielone na 3 kategorie: potrzebne – zostają na stanowisku pracy, 
  niepotrzebne – usuwamy,
  a te co do których nie jesteśmy pewni – umieszczamy w kwarantannie, czyli miejscu gdzie podjęta zostanie decyzja przez zespół po pewnym określonym czasie.

Często akcji segregacji towarzyszy tzw. czerwona etykieta, która pomaga w oznaczeniu przedmiotów z kategorii „niepotrzebne” oraz „nie jesteśmy pewni”. W branżach usługowych, które przetwarzają dane, „taguje” się zbiory danych i podejmuje decyzję o ich dalszym losie. 

 • Systematyka (Seiton).  „Miejsce na wszystko i wszystko na miejscu”. Krok ten polega na zorganizowaniu miejsca na wszystkie przedmioty, które pozostały na miejscu pracy po akcji sortowania oraz na skutecznym ich przechowywaniu. Najczęściej korzysta się podczas wdrażania z kategoryzacji przedmiotu potrzebnego – Metoda ABC. 

Najczęściej używane – trzymamy „pod ręką” (kategoria A),
rzadziej używane – miejscy przy stanowisku (kategoria B), 
te używane od czasu do czasu – z dala od miejsca akcji (kategoria C). 

Warto podkreślić, że miejsca na przechowywanie przedmiotów powinny być tak zorganizowane aby pobieranie i odkładanie przedmiotu odbywało się w sposób ergonomiczny a czyszczenie tego miejsca nastarczało najmniej ruchu i środków. Pytania pomocnicze na tym etapie: 

 1. Jakie są elementy niezbędne do wykonania zadania? 
 2. Gdzie powinny znajdować się elementy, aby ułatwić pobieranie i wykorzystanie?
 3. Jaka jest ilość elementów, które muszą być łatwo dostępne?

Etykietowanie i inne metody identyfikacyjne są częścią tego kroku. Każdy przedmiot posiadający swoją lokalizacje pozostaje na niej do użycia i tam zostaje zwrócony po użyciu – .Oznaczenia pozwalają na szybką i łatwą identyfikację przedmiotu. Obszary pracy, przechowywania wyrobów gotowych, drogi komunikacyjne, narzędzia, sprzęt, dokumenty są wyraźnie oznakowane. Instrukcje, segregatory, książki, są umieszczone na regałach przystosowanych do szybkiej identyfikacji i dostępu. Podłogi są lakierowane na różne kolory więc odpady i zanieczyszczenia są bardzo dobrze dostrzegane. Celem systematyki jest zmniejszenie czasu na szukanie przedmiotów, jak również ilości wysiłku fizycznego podczas pobierania elementów, zwłaszcza tych które są często używane.

 • Sprzątanie/Inspekcja (Seiso). Pierwsze dwa kroki doprowadziły do czytelnego i zorganizowanego miejsca pracy. Teraz jest czas, aby dokładnie wyczyścić powierzchnie i je nadzorować. Obejmuje to wszystkie powierzchnie robocze, magazyny, maszyny, narzędzia, urządzenia itd. Czyste  miejsce pracy jest przyjemne i czytelne. Czyste maszyny to sprawne maszyny. Regularne czyszczenie i inspekcja powinna zostać uwzględniona na co dzień jako rutyna w celu utrzymania rezultatów. Obszary robocze powinny zostać podzielone na sektory z przynależnym do nich wyposażeniem do sprzątania i podziałem sprzątania między pracowników a wyspecjalizowane służby.

Dostrzeganie wadliwego sprzętu, wycieki oleju, płynów, źródła zanieczyszczeń, uszkodzenia spowodowane wibracjami jest teraz możliwe. Jeśli takie sytuacje zostaną wychwycone w początkowej fazie występowania zjawiska i zgłoszone natychmiast, istnieje duże prawdopodobieństwo ustrzeżenia się przed kosztami poważnych awarii i napraw. Wadliwe działanie maszyn powoduje zwiększone koszty produkcji lub usług, przestoje w pracy, złą jakość co wpływa na rentowność procesu.

 • Standaryzacja (Seiketsu). Standaryzacja jest kluczem do niskich kosztów produkcji lub usług. Bez ustalonego, dobrze wdrożonego i podtrzymanego standardu nie ma możliwości dalszego doskonalenia procesów. Najprostszym sposobem jest spisanie najlepszych praktyk, opracowanie graficzne i zakomunikowanie pracownikom w zrozumiałej i jednoznacznej formie. Najlepiej osiąga się zamierzony rezultat poprzez zaangażowanie pracowników w proces ustalania standardów po wcześniejszym włączeniu ich w rolę wdrożeniową.  

Często ten etap wymaga pewnej formy egzekwowania nowych norm, aż staną się nawykiem i „wejdą w krew” wszystkim pracownikom i kierownictwu – przede wszystkim. Wizualne przypomnienia i inne formy komunikowania standardu mogą być skutecznym narzędziem. Plakaty, informacje na tablicach, instrukcje, listy kontrolne, zdjęcia stanu idealnego, wizualne przypomnienia, mapy itp. mogą okazać się pomocne.

 • Samodyscyplina (Shitsuke).  Etap ten zwany jest również samokontrolą albo samodoskonaleniem. Wszystkie te określenia maja podobne znaczenie i nawiązują do zasady ciągłego doskonalenia czyli wchodzenia na wyższy poziom organizacyjny stosowania 5S w sposób rozsądny.

Zasadą podstawową kroku 5S jest podtrzymania wszystkich wdrożonych do tej pory zmian.  Weryfikacja powinna odbywać się w określonych odstępach czasu i być przeprowadzana przez powołany zespół lub doświadczonego, niezależnego audytora. Kierownictwo odgrywa tu fundamentalna funkcję. Powinno być zaangażowane i przekonane do zmian, wspierać aktywnie Zespoły we wprowadzaniu zmian – najlepiej uczestnicząć w warsztatch 5S.

Zyski i nakłady.

Wprowadzenie kompletnego systemu ma sens z punktu widzenia inwestycji. Wymagana ilość nakładów zależy przede wszystkim od stanu początkowego, od którego się wychodzi. Istotnym składnikiem zaangażowania jest czas implementacji i uzależniony jest od branży, zaangażowania pracowników, systemu motywacyjnego. 

Nie ma identycznych projektów 5S bo nie ma identycznych organizacji i ludzi. Na podstawie doświadczeń można przyjąć, że średnie przedsiębiorstwo (ok 100 pracowników w jednej lokalizacji)  jest w stanie wprowadzić 5S w ciągu 5 do 12 miesięcy.

 

Kompleksowo wprowadzony system 5S zwiększa poziom prodyktywności (łączny czas/zadanie(wyrób) o przeciętnie 3% w pierwszym roku poprawnego funkcjonowania.

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa