Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto wywodzi się od nazwiska włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto i mówi o tym, że istnieje niewielka i ograniczona liczba zdarzeń, która ma istotny wpływ na globalne efekty. Zasada Pareto umożliwia wizualną prezentację danych. Pokazuje, że mniej więcej 20% inwestycji generuje 80% zysków, bądź efektów, lub 80% sukcesu zależy od 20% wykonanych zadań.

Zasada Pareto 80/20 - na czym polega
i jakie ma praktyczne zastosowanie?

Zasada Pareto (zasada 80/20 lub 80 na 20 ang. Pareto Principle) – zasada, która mówi,
że w każdym środowisku istnieje pewna liczba kluczowych przyczyn mająca istotny wpływ na zaistniałe skutki i rezultaty. 

Ta liczba w przybliżeniu wynosi 0,2*Liczba wszystkich znanych przyczyn. Czyli jeśli wiemy
i rozmawiamy o 100 takich przyczynach, to w przybliżeniu 20 z nich będzie miało istotny wpływ – reszta mniejszy lub właściwie nie będzie miała wpływu.

Ciekawe i interesujące? TAK, bo można domniemywać, że jest to naturalna zasada występująca w przyrodzie – porównywalna z liczbą  (Pi) i złotym podziałem odcinka, lub przekątną kwadratu bok_kwadratu*

Znajomość zasady Pareto jest pomocna w relatywnie szybkim (czyli bardziej opłacalnym) znajdowaniu odpowiedzi na większość pytań o liczebność wcześniej wspomnianych przyczyn źródłowych danego zjawiska. 
 
Oczywiście w zawężeniu i identyfikacji tych najbardziej istotnych i „wpływowych” pomocne są narzędzia analityczne, które używane są przez certyfikowanych specjalistów z Akademii Opex. Jeśli Ty, czytelniku miałaś/eś kiedykolwiek do czynienia z podobną analizą, to ze zdobytego w tym eksperymencie doświadczenia wiesz, że warto było skupić się tylko na tych „kilku” istotnych czynnikach, a nie na wszystkich.
 

Reasumując, reguła Pareto mówi, że:
20% nakładu generuje 80% zysków, bądź efektów.
Istotą jest znalezienie tych 20%, gdyż ta zasada pokazuje nam, że mniejszymi wysiłkiem jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większe korzyści.

Zasada Pareto ma początek we Włoszech, gdzie Vilfred Pareto zauważył że 80% bogactwa
we Włoszech należy do 20% społeczeństwa. Przykłady działania zasady Pareto możemy zauważyć zarówno w życiu codziennym jak i życiu firmy.

Zasada Pareto, reguła 80 20 - przykłady:

Przykłady z życia codziennego: 

 • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,
 • 20% kierowców powoduje 80% kolizji,
 • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści

   

Przykłady zastosowania zasady Pareto z firmy, które powinny dać nam wiele do myślenia:

 • 20% klientów przynosi 80% zysków,
 • 20% reklamacji generuje 80% kosztów
 • 20% pracowników generuje 80% produktów,
 • 20% błędów w produkcji powoduje 80% braków


Omawiając w tym artykule zasadę Pareto, warto się zatrzymać i pomyśleć, których 20% klientów przynosi nam największe zyski. Co zrobić, aby zmniejszyć ilość reklamacji mających ogromny wpływ na generowanie kosztów w firmie. Powinniśmy usprawnić produkcję, która odpowiada za braki w naszym systemie.

Potrójna zasada Pareto

Poszukujemy początkowo 4% przyczyn, które dadzą nam aż ponad połowę pożądanych efektów. 

W tym przypadku należy eksperymentować i testować, jakie działania mają największy wpływ na efekty. Jeżeli nasze działania nie mają dużego wpływu na efekty – zmieniamy ścieżkę, wybierając inne działania. 

Co to jest wykres lub diagram Pareto-Lorenza? Jak zastosować Pareto w Excelu
i stworzyć użyteczny diagram?

Dzięki zasadzie Pareto-Lorenza przedstawionej w postaci wykresu Excela, odbiorca w sposób wizualny oraz tabelaryczny, może odnieść się do danych i znaleźć odsetek 20% przyczyn, które generują 80% efektów. 

Poniżej znajdziesz odpowiedź jak krok po kroku użyć Excela, aby stworzyć wykres lub diagram

1. Przygotuj dane i umieść je w tabeli Excela

Zbieramy dane dotyczące danego zjawiska/problemu, które wg. naszej najlepszej wiedzy mają wpływ na wartość lub efekt tego zjawiska. Wcielamy w życie zasadę Pareto.
 
Uwaga na tym etapie, zwróć uwagę, że jeśli będziesz dobierać dane, które nie są logicznie związane z danym zjawiskiem, to Twoja analiza danych z wykorzystaniem zasady Pareto będzie również nielogiczna.
 
Poniżej znajdziesz przykład dosyć uniwersalny w myśl zasady Pareto, a mianowicie będziemy chcieli sprawdzić, jak obszerny (duży) zakres danych z „typ reklamacji” ma wpływ na to,
że w większości przypadków, (c.a 80%) nasi Klienci się skarżą i składają w związku z tym reklamacje.

2. Uporządkuj dane w kolejności malejącej. Czyli od największej do najmniejszej wartości. Ten krok pozwoli nam na utworzenie krzywej Pareto-Lorenza.

3. Kolejnym krokiem jest obliczenie dla każdej pozycji z "typ reklamacji" jego udziału procentowego w sumie wszystkich zdarzeń - patrz kolumna "liczba wystąpień". Stwórz również kolumnę ze skumulowanym odsetkiem wystąpień.

Jeśli funkcjonowanie zasady Pareto jest dla Ciebie zbyt skomplikowane i wymaga dużych nakładów pracy – to na razie tylko popatrz, a później skorzystaj z linku poniżej, który przeniesie Ciebie do arkusza google, gdzie wpływ zasady pareto jest jasno przedstawiony.

4. Przyczyny ilości wystąpień dające w ostatniej kolumnie udział 80% są dla nas istotnym obszarem, którym trzeba się zająć by wyeliminować 80% reklamacji.

Uwaga! Mimo, że „Karaluch” najbardziej działa na wyobraźnię, w tym konkretnym przypadku, jest zdecydowanie poza naszym obszarem 80%. Wnioski słuszności zasady Pareto nasuwają się same – znowu przeżyje 😉

5. Ostatnim krokiem jest utworzenie wykresu, który jest nazywany Diagramem Pareto-lorenza

Diagram Pareto-Lorenza
Poprawnie przygotowany diagram Pareto pozwala na prawidłowe zinterpretowanie danych.
 
Omówienie przykładu diagramu Pareto:
 
Wykres koloru pomarańczowego jest to tzw. Krzywa Lorenza (także diagram Pareto-Lorenza) – krzywa pokazująca skumulowane udziały. Wykres analizujemy na podstawie rozkładu Pareto. 

Zalety analizy Pareto

Klasyfikacja zapasów według metody ABC w zarządzaniu zapasami z użyciem zasady Pareto

Metoda ABC jest rozszerzeniem zasady Pareto, odnosząc się do magazynu możemy powiedzieć, że 20% artykułów generuje 80% przepływu towaru. Metoda ta pozwala nam na hierarchizację materiałów w firmie, zapasy dzielimy na trzy grupy.
 
 • W pierwszej grupie (A) znajdują się produkty, które generują 80% całkowitego ruchu
  w magazynie. Zalecane jest częste kontrolowanie stanu materiałów tej grupy oraz zlokalizowanie jej w miejscu o najszybszym dostępie. 
 • Grupa B są to materiały o niższej rotacji, znajdują się w niej produkty o wartości 15% wartości całkowitej.
 • Grupa C to materiały o najniższej ww. wartości, materiały są magazynowane masowo
  w lokalizacjach dynamicznych lub wyższym czasie dostępu.
 
Aby podzielić nasze zapasy należy wykonać wcześniej omawiany diagram Pareto-Lorenza.
 
 • Do grupy A należeć będą produkty, których skumulowany udział wynosi od 0% do 80%.
 • Do grupy B produkty o skumulowanym udziale pomiędzy 80,01% a 95%.
 • W ostatniej grupie C bierzemy pod uwagę produkty, których skumulowany udział wynosi od 95,01% do 100%. 

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zasadę Pareto i jesteś w stanie efektywnie scharakteryzować zasadę Pareto-Lorenza . Potrafisz na podstawie danych zobrazować zasadę Pareto – zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych naszych artykułów. 

Jesteśmy w stanie wykonać taką analizę w Twoim przedsiębiorstwie.
Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa