Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto 80 20
Share on facebook
Share on linkedin

Zasada Pareto 80/20 - na czym polega i jakie ma zastosowanie?

Czym jest Diagram Pareto / Analiza Pareto Lorenza?

Zasada Pareto (zasada 80/20 lub 80 na 20 ang. Pareto Principle) – zasada, która mówi, że w każdym środowisku istnieje mała liczba przyczyn mająca największy wpływ na skutki. Reguła pareto mówi, że:
Dokładnie to 20% nakładu generuje 80% zysków, bądź efektów.
Istotą jest znalezienie tych 20%, gdyż ta zasada pokazuje, iż mniejszymi wysiłkiem jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większe korzyści.

Zasada Pareto ma początek we Włoszech, gdzie Vilfred Pareto zauważył że 80% bogactwa we Włoszech należy do 20% społeczeństwa. Przykłady działania zasady Pareto możemy zauważyć zarówno w życiu codziennym jak i życiu firmy.

Zasada Pareto, reguła 80 20 - przykłady:

Przykłady z życia codziennego: 

  • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,
  • 20% kierowców powoduje 80% kolizji,
  • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści

Przykłady z firmy, które powinny dać nam wiele do myślenia: 

  • 20% klientów przynosi 80% zysków,
  • 20% reklamacji generuje 80% kosztów
  • 20% pracowników generuje 80% produktów,
  • 20% błędów w produkcji powoduje 80% braków


Warto się tutaj zatrzymać i pomyśleć, których 20% klientów przynosi nam największe zyski. Co zrobić aby zmniejszyć ilość reklamacji mających ogromny wpływ na generowanie kosztów w firmie. Powinniśmy usprawnić produkcję, która odpowiada za braki w naszym systemie.

Potrójna zasada Pareto

Poszukujemy początkowo 4% przyczyn, które dadzą nam aż ponad połowę pożądanych efektów. 

W tym przypadku należy eksperymentować, testować jakie działania mają największy wpływ na efekty. Jeżeli nasze działania nie mają dużego wpływu na efekty – zmieniamy ścieżkę, wybierając inne działania. 

Wykres Pareto Lorenza Excel, przykład diagramu Pareto

Metoda Pareto Lorenza pozwala ze zbioru danych znaleźć kilka przyczyn, które generują najwięcej skutków. Szukając błędów w naszym procesie możemy użyć wykresu pareto i szybko tę problemy zlokalizować.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania

1. Przygotowanie niezbędnych danych do wykonania diagramu

Zbieramy odpowiednie dane dotyczące danego zjawiska/problemu, które mają wpływ na wartość analizowanego zjawiska. Głównie będziesz pracował na danych dotyczących jakości, wydajności lub sprzedaży.

pareto wykres 1

2. Uporządkowanie danych w kolejności malejącej. Ten krok pozwoli nam na utworzenie Krzywej Lorenza.

pareto wykres 2

3. Kolejnym krokiem jest obliczenie dla każdego czynnika udziału procentowego oraz udziału skumulowanego.

pareto wykres 3

4. Przyczyny dające w ostatniej kolumnie udział 80% są dla nas istotnym obszarem.

5. Ostatnim krokiem jest utworzenie wykresu, który jest nazywany Diagramem Pareto.

Wykres koloru pomarańczowego jest to  tzw. Krzywa Lorenza (także krzywa Pareto) – krzywa pokazująca skumulowane udziały. Wykres analizujemy na podstawie rozkładu Pareto. 

pareto wykres 4

Zalety analizy Pareto

Klasyfikacja zapasów według metody ABC w zarządzaniu zapasami

Metoda ABC jest rozszerzeniem zasady Pareto, odnosząc się do magazynu na produkcji  możemy powiedzieć, że 20% artykułów generuje 80% przepływu towaru. Metoda ta pozwala nam na hierarchizację materiałów w firmie, zapasy dzielimy na trzy grupy.

W pierwszej grupie (A) znajdują się najważniejsze produkty, które mają 80% wartości całkowitej. Zalecane jest częste kontrolowanie materiałów tej grupy gdyż mają one największy wpływ na nasze przedsiębiorstwo. 

Grupa B są to materiały mniej wartościowe, znajdują się w niej produkty o wartości 15% wartości całkowitej.

Grupa C to materiały o najniższej wartości, materiały są magazynowane masowo. Obejmuje produkty o wartości 5% wartości całkowitej.

Aby podzielić nasze zapasy należy wykonać wcześniej omawiany diagram Pareto.
Do grupy A należeć będą produkty, których skumulowany udział wynosi od 0% do 80%.
Do grupy B produkty o skumulowanym udziale pomiędzy 80,01% a 95%.
W ostatniej grupie C bierzemy pod uwagę produkty, których skumulowany udział wynosi od 95,01% do 100%. 

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa