Zasada Pareto 80/20

Share on facebook
Share on linkedin
Zasada Pareto wywodzi się od nazwiska włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto i mówi o tym, że istnieje niewielka i ograniczona liczba zdarzeń, która ma istotny wpływ na globalne efekty. Zasada Pareto umożliwia wizualną prezentację danych. Pokazuje, że mniej więcej 20% inwestycji generuje 80% zysków, bądź efektów, lub 80% sukcesu zależy od 20% wykonanych zadań.
Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto 80/20 - na czym polega
i jakie ma praktyczne zastosowanie?

Zasada Pareto (zasada 80/20 lub 80 na 20 ang. Pareto Principle) – zasada, która mówi,
że w każdym środowisku istnieje pewna liczba kluczowych przyczyn mająca istotny wpływ na zaistniałe skutki i rezultaty. 

Ta liczba w przybliżeniu wynosi 0,2*Liczba wszystkich znanych przyczyn. Czyli jeśli wiemy
i rozmawiamy o 100 takich przyczynach, to w przybliżeniu 20 z nich będzie miało istotny wpływ – reszta mniejszy lub właściwie nie będzie miała wpływu.

Ciekawe i interesujące? TAK, bo można domniemywać, że jest to naturalna zasada występująca w przyrodzie – porównywalna z liczbą  (Pi) i złotym podziałem odcinka, lub przekątną kwadratu bok_kwadratu*

Znajomość zasady Pareto jest pomocna w relatywnie szybkim (czyli bardziej opłacalnym) znajdowaniu odpowiedzi na większość pytań o liczebność wcześniej wspomnianych przyczyn źródłowych danego zjawiska. 
 
Oczywiście w zawężeniu i identyfikacji tych najbardziej istotnych i „wpływowych” pomocne są narzędzia analityczne, które używane są przez certyfikowanych specjalistów z Akademii Opex. Jeśli Ty, czytelniku miałaś/eś kiedykolwiek do czynienia z podobną analizą, to ze zdobytego w tym eksperymencie doświadczenia wiesz, że warto było skupić się tylko na tych „kilku” istotnych czynnikach, a nie na wszystkich.
 

Reasumując, reguła Pareto mówi, że:
20% nakładu generuje 80% zysków, bądź efektów.
Istotą jest znalezienie tych 20%, gdyż ta zasada pokazuje nam, że mniejszymi wysiłkiem jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większe korzyści.

Zasada Pareto ma początek we Włoszech, gdzie Vilfred Pareto zauważył że 80% bogactwa
we Włoszech należy do 20% społeczeństwa. Przykłady działania zasady Pareto możemy zauważyć zarówno w życiu codziennym jak i życiu firmy.

Zasada Pareto, reguła 80 20 - przykłady:

Przykłady z życia codziennego: 

 • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,
 • 20% kierowców powoduje 80% kolizji,
 • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści

   

Przykłady zastosowania zasady Pareto z firmy, które powinny dać nam wiele do myślenia:

 • 20% klientów przynosi 80% zysków,
 • 20% reklamacji generuje 80% kosztów
 • 20% pracowników generuje 80% produktów,
 • 20% błędów w produkcji powoduje 80% braków


Omawiając w tym artykule zasadę Pareto, warto się zatrzymać i pomyśleć, których 20% klientów przynosi nam największe zyski. Co zrobić, aby zmniejszyć ilość reklamacji mających ogromny wpływ na generowanie kosztów w firmie. Powinniśmy usprawnić produkcję, która odpowiada za braki w naszym systemie.

Potrójna zasada Pareto

Poszukujemy początkowo 4% przyczyn, które dadzą nam aż ponad połowę pożądanych efektów. 

W tym przypadku należy eksperymentować i testować, jakie działania mają największy wpływ na efekty. Jeżeli nasze działania nie mają dużego wpływu na efekty – zmieniamy ścieżkę, wybierając inne działania. 

Co to jest wykres lub diagram Pareto-Lorenza? Jak zastosować Pareto w Excelu
i stworzyć użyteczny diagram?

Dzięki zasadzie Pareto-Lorenza przedstawionej w postaci wykresu Excela, odbiorca w sposób wizualny oraz tabelaryczny, może odnieść się do danych i znaleźć odsetek 20% przyczyn, które generują 80% efektów. 

Poniżej znajdziesz odpowiedź jak krok po kroku użyć Excela, aby stworzyć wykres lub diagram

1. Przygotuj dane i umieść je w tabeli Excela

Zbieramy dane dotyczące danego zjawiska/problemu, które wg. naszej najlepszej wiedzy mają wpływ na wartość lub efekt tego zjawiska. Wcielamy w życie zasadę Pareto.
 
Uwaga na tym etapie, zwróć uwagę, że jeśli będziesz dobierać dane, które nie są logicznie związane z danym zjawiskiem, to Twoja analiza danych z wykorzystaniem zasady Pareto będzie również nielogiczna.
 
Poniżej znajdziesz przykład dosyć uniwersalny w myśl zasady Pareto, a mianowicie będziemy chcieli sprawdzić, jak obszerny (duży) zakres danych z „typ reklamacji” ma wpływ na to,
że w większości przypadków, (c.a 80%) nasi Klienci się skarżą i składają w związku z tym reklamacje.

2. Uporządkuj dane w kolejności malejącej. Czyli od największej do najmniejszej wartości. Ten krok pozwoli nam na utworzenie krzywej Pareto-Lorenza.

3. Kolejnym krokiem jest obliczenie dla każdej pozycji z "typ reklamacji" jego udziału procentowego w sumie wszystkich zdarzeń - patrz kolumna "liczba wystąpień". Stwórz również kolumnę ze skumulowanym odsetkiem wystąpień.

Jeśli funkcjonowanie zasady Pareto jest dla Ciebie zbyt skomplikowane i wymaga dużych nakładów pracy – to na razie tylko popatrz, a później skorzystaj z linku poniżej, który przeniesie Ciebie do arkusza google, gdzie wpływ zasady pareto jest jasno przedstawiony.

4. Przyczyny ilości wystąpień dające w ostatniej kolumnie udział 80% są dla nas istotnym obszarem, którym trzeba się zająć by wyeliminować 80% reklamacji.

Uwaga! Mimo, że „Karaluch” najbardziej działa na wyobraźnię, w tym konkretnym przypadku, jest zdecydowanie poza naszym obszarem 80%. Wnioski słuszności zasady Pareto nasuwają się same – znowu przeżyje 😉

5. Ostatnim krokiem jest utworzenie wykresu, który jest nazywany Diagramem Pareto-lorenza

Diagram Pareto-Lorenza
Poprawnie przygotowany diagram Pareto pozwala na prawidłowe zinterpretowanie danych.
 
Omówienie przykładu diagramu Pareto:
 
Wykres koloru pomarańczowego jest to tzw. Krzywa Lorenza (także diagram Pareto-Lorenza) – krzywa pokazująca skumulowane udziały. Wykres analizujemy na podstawie rozkładu Pareto. 
 

Zalety analizy Pareto

Klasyfikacja zapasów według metody ABC w zarządzaniu zapasami z użyciem zasady Pareto

Metoda ABC jest rozszerzeniem zasady Pareto, odnosząc się do magazynu możemy powiedzieć, że 20% artykułów generuje 80% przepływu towaru. Metoda ta pozwala nam na hierarchizację materiałów w firmie, zapasy dzielimy na trzy grupy.
 
 • W pierwszej grupie (A) znajdują się produkty, które generują 80% całkowitego ruchu
  w magazynie. Zalecane jest częste kontrolowanie stanu materiałów tej grupy oraz zlokalizowanie jej w miejscu o najszybszym dostępie. 
 • Grupa B są to materiały o niższej rotacji, znajdują się w niej produkty o wartości 15% wartości całkowitej.
 • Grupa C to materiały o najniższej ww. wartości, materiały są magazynowane masowo
  w lokalizacjach dynamicznych lub wyższym czasie dostępu.
 
Aby podzielić nasze zapasy należy wykonać wcześniej omawiany diagram Pareto-Lorenza.
 
 • Do grupy A należeć będą produkty, których skumulowany udział wynosi od 0% do 80%.
 • Do grupy B produkty o skumulowanym udziale pomiędzy 80,01% a 95%.
 • W ostatniej grupie C bierzemy pod uwagę produkty, których skumulowany udział wynosi od 95,01% do 100%. 

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zasadę Pareto i jesteś w stanie efektywnie scharakteryzować zasadę Pareto-Lorenza . Potrafisz na podstawie danych zobrazować zasadę Pareto – zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych naszych artykułów. 

Jesteśmy w stanie wykonać taką analizę w Twoim przedsiębiorstwie.
Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa