Diagram Ishikawy (Rybiej Ości)

Share on facebook
Share on linkedin
Diagram Ishikawy spisuje się w momencie kiedy trzeba przeanalizować ogólny obszar przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiedzialnych przyczyn za powstałe problemy jest kilka.

Czym jest Diagram Ishikawy (Rybiej Ości)? - analiza przyczynowo skutkowa

„Nasze pozorne przypuszczenia mają głębsze dno niż nam się na początku wydaje.” 

„Problemy z którymi często się spotykamy można opisać przysłowiem właśnie o rybie “Ryba psuje się od głowy”. 

Takim tokiem myślenia kierował się  też Kaoru Ishikawa profesor Uniwersytetu Tokijskiego, projektant jednego z narzędzi wspierających analizę przyczynowo – skutkową danego problemu.

Diagram wizualnie przypomina rybią ość. Ale jak z niego poprawnie skorzystać? 

Jeśli skierujesz swój punkt skupienia od symptomu (efektu końcowego czyli naszego nazwanego problemu) do każdej następnej odnogi (ości z kategorią; o tym dalej) i będziesz opisywać te przypuszczalne i w jakimś stopniu znane (np. w wyniku analizy lub obserwacji) przyczyny powstałego problemu to otrzymasz „bazę danych” potencjalnych przyczyn powstania problemu. Może być ich kilka. O równej lub różnej wadze i istotności. 

W zależności od typu procesu i branży, w jakiej stosujemy diagram Ishikawy będą pojawiać się nowe kategorie, w których dany problem będzie rozkładany na czynniki pierwsze. 

Dla procesu produkcyjnego jest to metoda 5m + E:

 • Człowiek (Man)
 • Maszyna (Machine)
 • Materiał (Material)
 • Metoda (Method)
 • Pomiary (Measure)
 • Środowisko (Environment)

A dla procesu administracyjnego 6P:

 • Ludzie (People)
 • Miejsce (Place) 
 • Produkt (Product) 
 • Proces (Process)
 • Procedury (Procedures)
 • Polityka (Policy)

Dalsze kroki analizy problemu:

 1. Wybierz przyczynę do analizy
 2. Wybierz jednostkę miary
 3. Gromadź dane
 4. Określ całkowitą liczbę zdarzeń
 5. Nadawaj rangę nowym kategoriom w porządku malejącym
 6. Sporządź wykres
 7. Analizuj dane
 8. Określ dalsze kroki


Po wstępnym rozpoznaniu przyczyn problemu kluczowe jest przeprowadzenie burzy mózgów z grupą interdyscyplinarną, ustala ona priorytety wpływu kategorii i wyszczególnionych przyczyn powstania problemu. Każdy z analizujących argumentując ważność, wagę i istotność przyczyny powstania problemu, powinien przedstawić swoją ścieżkę rozumowania i analizy. W ten sposób praca z wykresem Ishikawy niesie dodatkową wartość – wymianę wiedzy i doświadczeń.

Na poziomie rybiej ości identyfikujemy przyczyny powstawania problemu. Całość podlega dalszemu poszukiwaniu przyczyny źródłowej używając metody np. 5 WHYs lub poszerzonych analiz , którymi posługują się np. Lean Six Sigma Managerowie

Diagram Ishikawy spisuje się w momencie kiedy trzeba przeanalizować ogólny obszar przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiedzialnych przyczyn za powstałe problemy jest kilka. Sama idea pozwala skupić uwagę na rzeczywistych problemach a nie na indywidualnych odczuciach oraz stereotypowych opiniach o danym zjawisku. Systematyczna analiza problemu pozwoli pokazać związki między innymi przyczynami co często pozwala rozwiązać problem kompleksowo i sporo na tym zyskać – jak np. https://leanpartner.pl/lean-w-produkcji-armatury-sanitarnej/

Kluczowe jest to, że diagram Ishkawy nie powinien być stosowany w momencie kiedy doskonale znamy przyczynę powstałego problemu. W takiej sytuacji zamiast sporządzać diagram powinniśmy zająć się po prostu jego rozwiązywaniem oraz eliminacją przyczyny źródłowej problemu.

ishikawa

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa