System sugestii pracowniczych Kaizen

System sugestii pracowniczych Kaizen powinien być wprowadzony w oparciu o liczby, dane i fakty, które w późniejszym etapie będą stanowić o skuteczności jego funkcjonowania.

Czy wiesz jak skutecznie wprowadzić, utrzymać i rozwinąć system zgłaszania problemów i pomysłów?

Czym jest system sugestii pracowniczych?

Jest to doskonały sposób na budowanie i utrwalanie nawyków, dzięki którym Zespoły wymieniają się wiedzą o zidentyfikowanych problemach i możliwych rozwiązaniach tych problemów.

Jeśli w firmie system sugestii postrzegany jest przez wszystkich pracowników jako „coś” co ma sens, wtedy możemy jednoznacznie stwierdzić, że osiągnęliśmy kolejny etap w budowaniu kultury Lean Management, kultury samodoskonalącej się organizacji.

System sugestii pracowniczych powinien być wprowadzony w oparciu o liczby, dane i fakty, które w późniejszym etapie będą stanowić o skuteczności jego funkcjonowania.

Poniższy artykuł przeprowadzi nas przez proces tworzenia własnego systemu sugestii oraz pomoże zidentyfikować pułapki jakie czyhają podczas budowania struktur systemu sugestii.

Co daje nam system Kaizen?

 • Określa jasny proces zgłaszania problemów i pomysłów ich rozwiązania
 • Przekazuje inicjatywę pracownikom w działaniach usprawniających. W ten sposób gwarantujemy naszym Zespołom przestrzeń do rozwoju kompetencji i umiejętności zarządzania.
 • Skutecznie zbudowany system kaizen daje możliwość wprowadzania w życie pomysłów zgłoszonych bezpośrednio przez pracowników.
 • Pracownik otrzymuje wyróżnienie i gratyfikację jako jeden z elementów systemu motywacyjnego w ramach rozwoju pracownika i  systemu kaizen.
 • Program zgłaszania pomysłów, skutecznie poprawia sposób komunikacji i relacji w zespole.
 • Do wszystkich wyżej opisanych punktów, musimy dodać jeszcze jeden – równie ważny. Przeciętna wartość wprowadzonego w życie pomysłu to ponad 2350,00 PLN/rok

Założenia jakimi powinniśmy się kierować wprowadzając system pomysłów.

 • Nasz system pomysłów musi mieć sens dla Zespołów oraz Firmy.
 • System ma jednoczyć wokół jasno określonego celu, najlepiej celu SMART
 • Do programu sugestii pracowniczych powinni przystąpić wszyscy pracownicy firmy – od Prezesa/Właściciela po osoby na niższych stanowiskach
 • Przełożony nadzoruje system zgłaszania problemów i pomaga przy budowaniu struktur systemu sugestii. Jest właścicielem tego procesu.
 • Gratyfikacja dla pomysłodawców powinna mieć miejsce, wyłącznie w przypadku wdrożonych pomysłów.
 • Codzienne funkcjonowanie systemu sugestii powinno opierać się na weryfikacji i rzeczywistej realizacji sugestii pracowniczych. Zespół powinien wykazywać chęć pochylenia się nad każdym z pomysłów.  Poszczególne zgłoszenie musi być  przeanalizowane w sposób kompleksowy. Najlepiej gdy jesteśmy w stanie odnieść się na tym etapie do mapy VSM.
 • Wyzwaniem dla systemów sugestii jest aktualny i dynamiczny feedback do pomysłodawcy, po każdej zmianie statusu wniosku. Należy wyznaczyć sobie ambitny cel – feedback powinien być przekazany w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zmiany statusu 
 • Wniosek pracownika powinien zawierać kluczowe informacje, takie jak:
  • Imię Nazwisko
  • Data
  • Wydział/Dział
  • Opis problemu/pomysłu najlepiej zgodnie z 5w2h
  • Opis rozwiązania lub rysunek techniczny
  • Ocena komisji
  • Status realizacji
  • Odnośnik do regulaminu (zgoda) pomysłodawcy
 • W przypadku niejasności któregoś ze zgłoszonych pomysłów, przełożony wybiera wniosek, który wymaga pogłębionej analizy i w razie potrzeby wspólnie z pracownikiem oraz dedykowanym Zespołem, rozwija myśl zawartą w zgłoszeniu, wykorzystując odpowiedni do tego formularz zgodny z np. PDCA albo DMAIC. Z praktyki wiemy, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, gdzie po weryfikacji pomysłu, pomysłodawca nie otrzymuje informacji zwrotnej, z uzasadnieniem dlaczego jego wniosek został np. odrzucony.
 • Dla sprawnego działania system Kaizen potrzebuje Koordynatora lub osoby wyznaczonej, która odpowiada za rozwój systemów sugestii i zajmuje się koordynacją przepływu wszystkich wniosków w organizacji, także pomysłów niezrealizowanych.
 

Skutecznie zbudowany system pomysłów pozwala na dynamiczną obserwację statusu wniosku, która powinna zakończyć się wdrożeniem pomysłu.

 
Dzięki systemowi sugestii, każdy z pracowników powinien mieć możliwość poczucia wpływu na realizowany proces w swojej organizacji. Dzięki takiemu podejściu, zastosowanie systemu sugestii przyniesie organizacji wymierne korzyści.

Dlaczego programy sugestii pracowniczych w wielu przypadkach nie działają?

Głównie z powodu pominięcia wcześniej opisanych założeń systemu, które są kluczowe podczas wprowadzania i rozwoju systemu sugestii. Często podczas oceny zgłoszonych pomysłów brakuje nam jasnych definicji, ram i zasad, które odpowiadają na pytanie czym jest pomysł, a czym nie jest. Każdy system pomysłów pracowniczych musi być prosty i transparentny.

Program zgłaszania sugestii w początkowej fazie wskazuje nam dwa kluczowe pytania na które musimy poznać odpowiedź:

Co jest pomysłem?

 • Poprawa ergonomii pracy
 • Oszczędność zasobów i miejsca
 • Redukcja kosztów
 • Usprawnienie procedur i instrukcji
 • Poprawa jakości produktu i efektywności procesów
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy w firmie


Co nie jest pomysłem?

 • Zgłaszanie skarg na współpracowników
 • Prośba o zakup standardowych narzędzi
 • Krytyka innych zgłoszonych pomysłów
 • Prośba o naprawę maszyny
 • Pomysł wynika z zakresu obowiązków zgłaszającego
 • Pomysł bez podania rozwiązania

Systemy sugestii składają się z jasno określonych modułów, które możemy opisać jako:

 • Założenia systemu
 • Oczekiwania zespołu
 • Czytelny wniosek
 • Jasny i czytelny regulamin
 • Prosty przepływ wniosku od pobrania formularza do otrzymania wyróżnienia i gratyfikacji

O co musimy zadbać podczas budowania systemu zgłaszania sugestii Kaizen:

 1. Jasną komunikację w firmie i udzielenie zespołowi odpowiedzi na pytanie, po co wdrażamy system.
 2. Świadome zaangażowanie pracowników odnośnie zgłaszania pomysłów w swoich obszarach pracy.
 3. Czytelny formularz zgłaszania pomysłów, skonsultowany z przedstawicielami poszczególnych działów w firmie.
 4. Realizacja pomysłów pracowników nie powinna być dłuższa niż 2 tygodnie.
 5. Transparentne role poszczególnych grup pracowników w procesie realizacji systemów pracowniczych.
 6. Jasny i zrozumiały system nagradzania.
 7. Indywidualne podejście do każdego zgłoszonego pomysłu, zarówno podczas realizacji sugestii pracowników, jak i podczas wspierania koordynatora systemu sugestii.
 8. Promocja w organizacji koncepcji systemu sugestii.
 9. Określenie jasnej drogi postępowania dla pomysłów niewdrożonych.

Cele biznesowe systemu programów sugestii Kaizen :

 • Redukcja kosztów, dzięki pomysłom pracowników
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa komunikacji
 • Poprawa wizerunku firmy, poprzez realizację systemu usprawnień pracowniczych
 • Wzrost świadomości wśród pracowników realizujących wdrożenie programu sugestii
 • Usprawnienie wykonywanej pracy m.in poprzez poprawę jakości

Jeśli zainteresował Cię temat sugestii pracowniczych Kaizen, zapraszamy Cię na nasz autorski Warsztat, na którym dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

System sugestii Kaizen

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa