System sugestii pracowniczych

Share on facebook
Share on linkedin
Skuteczny system sugestii pracowniczych powinno się określać poprzez liczby, dane i fakty, które stanowią o skuteczność funkcjonowania systemów pracowniczych.
system sugestii pracowniczych

System sugestii pracowniczych, znany także pod nazwą systemu pomysłów pracowniczych.

Czym jest system sugestii pracowniczych?

Skuteczny system sugestii pracowniczych powinno się określać poprzez liczby, dane i fakty, które stanowią o skuteczność funkcjonowania systemów pracowniczych.

Poniższy artykuł przeprowadzi nas przez proces wdrożenia własnego systemu sugestii oraz pułapki jakie czyhają podczas budowania struktur systemu sugestii.

Co daje nam system Kaizen?

 • Określa jasny proces zgłaszania pomysłów
 • Przekazuje inicjatywę pracownikom w inicjatywie ciągłego doskonalenia
 • Skutecznie zbudowany system pomysłów daje możliwość realizacji pomysłów, bezpośrednio od pracowników
 • Pracownik otrzymuje benefit jako jeden z elementów systemu motywacyjnego w ramach rozwoju systemu
 • Program zgłaszania pomysłów, efektywnie poprawia sposób komunikacji i relacji w zespole

Założenia jakimi powinno się kierować wdrażając system pomysłów.

 • Do programu sugestii pracowniczych powinni przystąpić wszyscy pracownicy zakładu pracy
 • Przełożony nadzoruje system zgłaszania problemów i pomaga przy wdrażaniu struktur systemu sugestii
 • Gratyfikacja dla pomysłodawców powinna mieć miejsce, wyłącznie w przypadku wdrożonych pomysłów
 • Funkcjonowanie systemu sugestii powinno opierać się na realizacji sugestii pracowniczych. Zespół powinien wykazywać chęć pochylenia się nad każdym z pomysłów, zgłoszonych do realizacji.
 • Wyzwaniem systemów sugestii jest aktualny i dynamiczny feedback do pomysłodawcy, po każdej zmianie statusu wniosku
 • Wniosek pracownika powinien zawierać kluczowe informacje, takie jak:
  • Imię Nazwisko
  • Data
  • Wydział/Dział
  • Opis pomysłu
  • Opis rozwiązania lub rysunek techniczny
  • Ocena komisji
  • Status realizacji
  • Odnośnik do regulaminu (zgoda) pomysłodawcy
 • W przypadku niejasności z pomysłów zgłoszonych, przełożony wybiera wniosek, który wymaga korekty i w razie potrzeby wspólnie z pracownikiem, rozwija myśl, wykorzystując formularz zgłaszania pomysłów. Z praktyki wiemy, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, gdzie po komisji oceny pomysłów, pomysłodawca nie otrzymuje informacji zwrotnej, dlaczego jego wniosek został odrzucony.
 • Koordynator lub osoba wyznaczona, odpowiada za rozwój systemów sugestii i zajmuje się koordynacją przepływu wszystkich wniosków w organizacji, także pomysłów zgłoszonych, nie zrealizowanych.


Skutecznie zbudowany system pomysłów pozwala na dynamiczną obserwację statusu wniosku, która powinna zakończyć się wdrożeniem pomysłu.
Dzięki systemowi sugestii, każdy z pracowników powinien mieć możliwość poczucia wpływu na realizowany proces w swojej organizacji. Dzięki takiemu podejściu, zastosowanie systemu sugestii przyniesie organizacji wymierne korzyści.

Dlaczego programy sugestii pracowniczych w wielu przypadkach nie działają?

Głównie z powodu pominięcia założeń systemu, które są kluczowe podczas wdrażania systemu sugestii. Często podczas oceny zgłoszonych pomysłów brakuje nam ram, czym jest pomysł, a czym nie jest. Każdy system pomysłów pracowniczych musi być prosty i transparentny.

Program zgłaszania sugestii w początkowej fazie wskazuje nam dwa kluczowe pytania na które musimy poznać odpowiedź:

Co jest pomysłem?

 • Poprawa ergonomii pracy
 • Oszczędność zasobów i miejsca
 • Redukcja kosztów
 • Usprawnienie procedur i instrukcji
 • Poprawa jakości produktu i efektywności procesów
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy w firmie


Co nie jest pomysłem?

 • Zgłaszanie skarg na współpracowników
 • Prośba o zakup standardowych narzędzi
 • Krytyka innych zgłoszonych pomysłów
 • Prośba o naprawę maszyny
 • Pomysł wynika z zakresu obowiązków zgłaszającego
 • Pomysł bez podania rozwiązania


Systemy sugestii składają się z jasno określonych modułów, które możemy opisać jako:

 • Założenia systemu
 • Oczekiwania zespołu
 • Czytelny wniosek
 • Jasny i czytelny regulamin
 • Prosty przepływ wniosku od pobrania formularza do otrzymania benefitu


O co musimy zadbać podczas budowania systemu zgłaszania sugestii Kaizen:

 1. Jasną komunikację w firmie i udzielenie zespołowi odpowiedzi na pytanie, po co wdrażamy system
 2. Zaangażowanie pracowników odnośnie zgłaszania pomysłów w swoich obszarach pracy
 3. Czytelny formularz zgłaszania pomysłów skonsultowany z przedstawicielami poszczególnych działów w firmie
 4. Realizacja pomysłów pracowników nie powinna być dłuższa niż 2 tygodnie
 5. Transparentne role poszczególnych grup pracowników w procesie realizacji systemów pracowniczych
 6. Jasny i zrozumiały system nagradzania w jasnych kryteriów
 7. Indywidualne podejście do każdego zgłoszonego pomysłu, podczas realizacji sugestii pracowników i wsparciu koordynatora systemu sugestii
 8. Promocja w organizacji koncepcji systemu sugestii
 9. Określić jasną drogę postępowania dla pomysłów niewdrożonych

Celem systemu programów sugestii Kaizen są:

 • Redukcja kosztów, dzięki pomysłom pracowników
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa komunikacji
 • Poprawa wizerunku firmy, poprzez realizację systemu usprawnień pracowniczych
 • Wzrost świadomości wśród pracowników realizujących wdrożenie programu sugestii
 • Usprawnienie wykonywanej pracy m.in poprzez poprawę jakości

Jeśli zainteresował Cię temat sugestii pracowniczych Kaizen, zapraszamy Cię na nasz autorski Warsztat, na którym dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

System sugestii Kaizen

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa