Wąskie gardło (Bottleneck)

Wąskie gardło (Bottleneck) jest to jeden z ciągu procesów w zarządzaniu produkcją, który ogranicza przepustowość i zdolności całego przedsięwzięcia.

Czym jest wąskie gardło w produkcji? Sposoby jego eliminacji.

Wąskie gardło (Bottleneck) jest to jeden z ciągu procesów w zarządzaniu produkcją, który ogranicza przepustowość i zdolności całego przedsięwzięcia. 

Przez wąskie gardło powstają zastoje w procesie produkcji, co przekłada się na późniejsze problemy jakimi są nadwyżki zapotrzebowania na produkt, presja klienta, dużo wymogi ze strony kierownictwa przekładające się na niskie morale pracowników, taka presja wyrobienia norm może spowodować przeciążenie, zużycie a nawet uszkodzenie maszyn co skutkiem będzie jeszcze silniejsze przeciążenie procesu. Wąskie gardła dzielą się na dwa znaczące: długotrwałe jak i krótkotrwałe wąskie gardło. Krótkoterminowe wąskie gardła zazwyczaj nie stanowią poważnych zagrożeń i takim przykładem może być urlop najbardziej efektywnych pracowników. Z kolei długotrwałe wąskie gardła stanowią już poważny problem i może to być np. zbyt mała ilość pracowników na produkcji albo wadliwość maszyn.

Prawie w każdym systemie można byłoby się doszukać wąskiego gardła nawet nie istotnego. Ważne jest żeby takie zwężenie nie przyniosło poważnych strat dla danego przedsiębiorstwa. Jeśli każdy system działałby najefektywniej to przynajmniej jedna maszyna gromadziła by procesy.

Dlatego tak ważna jest identyfikacja wąskich gardeł w każdym procesie czy to produkcyjnym, czy każdym innym, w którym takie zjawisko będzie mogło się pojawić.

Zwykle na produkcji to właśnie maszyna lub dany proces jest wąskim gardłem, która najbardziej spowalnia cały proces. Trzeba pamiętać, że nie zawsze tak jest i można znaleźć też wiele innych przyczyn. Wąskie gardła rozpoznać można przeprowadzając: analizę obszarów, w których powstaje największe nagromadzenie, czy cały etap produkcji jest wykorzystywany z pełną wydajnością. 

Do określenia wąskich gardeł mogą nam posłużyć takie narzędzia jak np: diagram Ishikawy oraz diagram spaghetti.

Zidentyfikowanie wąskiego gardła i nadanie mu odpowiedniej wagi czy jest to niewielkie lub poważne zagrożenie jest kluczowe do określenia sposobu zniwelowania go.

Znanych jest wiele sposobów na eliminację wąskich gardeł.

Oto niektóre sposoby:

  • dodanie zasobów do działania np. więcej pracowników,
  • zmniejszenie ilości przestojów
  • inwestycja w maszyny, które eliminują występowanie wąskich gardeł
  • zwiększenie ilości zapasów przed wąskim gardłem ,
  • lepsze przeszkolenie osób, które obsługują mało wydajne maszyny  
  • posiadanie harmonogramu produkcji w celu optymalizacji wydajności.

Aby zmniejszyć ryzyko występowania wąskiego gardła ważne jest planowanie każdego procesu. Są sposoby obejścia ich podczas planowania środowiska produkcyjnego.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa