SMED – Single Minute Exchange of Die

SMED
Share on facebook
Share on linkedin

SMED - skrócenie czasu przezbrojenia maszyn
i urządzeń

SMED - co to?

Ustandaryzowane, zoptymalizowane działania mające na celu przezbrojenie maszyny w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem aspektów jakościowych i bhp.

Japońskie podejście do procesu przezbrojenia mówi o 7 krokach, które przybliżają nas do optymalizacji procesu przezbrojenia.

Krok 1. Stan obecny

W celu optymalizacji poszczególnych kroków musimy dokonać podziału całego przezbrojenia na poszczególne etapy, zadania.

Podejście takie, w dalszym etapie, pozwoli na skupienie się na detalach danego kroku i wprowadzenie działań Kaizen.

smed opis kroków
smed opis kroków

Krok 2. Kaizen przygotowań

Kaizen przygotowań polega na analizie sposobu, w jaki przygotowujemy się do procesu przezbrojenia.

Japońskie podejście w tym temacie koncentruje się na zasadzie:  3 x NIE

Nie przenoś

smed narzędzia nok
smed narzędzia ok

Nie szukaj

smed narzędzia nok
smed narzędzia ok

Nie używaj

smed młotek nok
smed narzędzie ok

Krok 3. Kaizen pracy

Kaizen pracy polega na rozbiciu poszczególnych kroków, na tzw. ruchy elementarne czyli najdrobniejsze ruchy, jakie wykonujemy, w celu realizacji danego zadania oraz wprowadzeniu odpowiednich usprawnień.

SMED wykres 2

Elementy usprawniające pracę:

Krok 4. Kaizen maszyny

Zasady zmiany czynności wewnętrznych na zewnętrzne:

Oprócz czynności wew./zew. Kaizen maszyny to także:

SMED wykres 1

Krok 5. Kaizen ruchów

Doskonalenie ruchów, drogi jaką pokonujemy podczas przezbrojenia. Celem tego kroku jest wykonanie pracy przy jak najmniejszej liczbie ruchów i przemieszczeń.

Ważne pytania

Krok 6. Edukacja i szkolenia

Bardzo ważne jest, żeby wszystkie procedury, metody i sposoby były ustandaryzowane i spisane w postaci instrukcji.

Krok 7. Zarządzanie standardami

Ważne pytania

Podsumowanie

  1. Stan obecny
  2. Kaizen przygotowań
  3. Kaizen pracy
  4. Kaizen maszyny
  5. Kaizen ruchów
  6. Edukacja i szkolenia
  7. Zarządzania standardami

Proces przezbrojenia bezpośrednio wpływa na powstawanie marnotrawstw w firmie

NADPRODUKCJA

Produkujemy więcej gotowych wyrobów ze względu na długi czas przezbrojenia

NADMIERNE PRZETWARZANIE

Kilkukrotne sprawdzanie tych samych kroków procesu

ZAPASY

Produkujemy więcej półproduktów ze względu na długi czas przezbrojenia

DEFEKTY / BŁĘDY

Brak standardów = różne sposoby wykonywania przezbrojenia 

NADMIERNY RUCH

Wykonywanie niepotrzebnych czynności

OCZEKIWANIE

Szukanie narzędzi, oprzyrządowania potrzebnego do zrealizowania przezbrojenia

TRANSPORT

Składowanie niezbędnego oprzyrządowania daleko od maszyny

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ LUDZKI

Nie uwzględnianie sugestii pracowników lub niezgłaszanie sugestii

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa